Iedereen met Webex-vergaderingen kan deel nemen aan vergaderingen met behulp van een SIP-of H. 323-gebaseerd video systeem. U kunt eenvoudig een Webex-vergadering starten of verbinding maken met een Webex-vergadering, ongeacht of u Cisco, Polycom of andere video providers gebruikt.

Maxi maal 200 video apparaten kunnen deel genomen aan een vergadering. Daarnaast kunnen er, afhankelijk van uw implementatie, maximaal 1000 extra gebruikers van mobiele en bureaubladtoepassingen met video en 500 gebruikers met alleen audio deelnemen. De deel nemers aan het video apparaat worden geteld bij het niveau van de vergaderings rechten, in plaats van te worden geteld in een speciale categorie van video apparaten.

Vergaderingen die in uw persoonlijke ruimte plaatsvinden gebruiken een permanente URL en een permanent videoadres. Geplande vergaderingen gebruiken een tijdelijke URL en een tijdelijk videoadres.