Windows-gebruikers

Uw gebruikers moeten Webex voor Windows 7, 8 of 10 gebruiken met Microsoft Outlook 2013 of 2016, Microsoft Office 365 (versie 16.0.9001 of hoger).

In de Active Directory moet u het veld proxyAdressen in vullen voor elke gebruiker. De indeling van het SIP-adres is SIP:username@example.com. Zorg ervoor dat het SIP-adres voor elke gebruiker in uw Active Directory overeenkomt met de Webex-gebruikersnaam.

 • Voor gebruikers in uw organisatie moet u het bestand spark-windows-office-integration.dll registreren met beheerdersrechten. U kunt regsvr32.exe uitvoeren op het .dll-bestand, of een andere methode gebruiken.


  Het bestand spark-windows-office-integration.dll maakt deel uit van de Webex-installatie en wordt opgeslagen in de submappen van de map waarin u Webex hebtgeïnstalleerd. Zie Installatie en automatische upgrade voor meerinformatie.

  Voorbeeld van hoe u het DLL-bestand registreert met regsvr32.exe:

  Ga naar de directory voor de dll, bijvoorbeeld:
  
      c:\Users\aningen\AppData\Local\Programs\Cisco Webex Teams\dependencies 
     
  Voer het volgende in:
  
      regsvr32.exe /s spark-windows-office-integration.dll 
     

  Voorbeeld van hoe u de registratie van het .dll-bestand ongedaan kunt maken met regsvr32.exe:

  Ga naar de directory voor de dll, bijvoorbeeld:
  
      c:\Users\aningen\AppData\Local\Programs\Cisco Webex Teams\dependencies 
     
  Voer het volgende in:
  
      regsvr32.exe /s /u spark-windows-office-integration.dll 
     

  Gebruikers moeten Webex en Outlook opnieuw opstarten om de status van Webex in Outlook te kunnen zien.

 • Gebruikers met een gratis account kunnen de status Cisco Webex met Microsoft Outlook integreren in de Webex-app als ze beheerders zijn op hun computer. Vervolgens moeten de Webex-app en Outlook opnieuw worden gestart.

Mac-gebruikers

 • Als Webex de enige app is die gebruikers hebben geïnstalleerd die is geïntegreerd met de status in Outlook, integreert Webex standaard met de status in Outlook.

 • Als gebruikers een andere app hebben geïnstalleerd die met de status In Outlook wordt geïntegreerd, moet de gebruiker ervoor kiezen de Webex-status te integreren inOutlook. Vervolgens moeten de Webex-app en Outlook opnieuw worden gestart.

Conflicten met andere apps

 • U moet slechts één app behouden die integreert met Outlook voor de status. Het hebben van meer dan één app die is geïntegreerd met Outlook kan conflicten veroorzaken. Als u Webex-statusintegratie met Outlook wilt inschakelen, moeten gebruikers alle andere apps die ze gebruiken om verbinding te maken met Outlook, sluiten en chatten de registratie ongedaan maken.

Tips voor het verwijderen van de integratie

 • Voor windows-gebruikers kunt u de registratie van de DLL ongedaan maken voor gebruikers in uw organisatie. Gebruikers met een gratis account kunnen ervoor kiezen de integratie in de Webex-app te verwijderen. Gebruikers moeten zowel de Webex-app als Outlook opnieuw opstarten.

 • Gebruikers van een Mac kunnen de instelling in de Webex-app wijzigen. Gebruikers moeten zowel de Webex-app als Outlook opnieuw starten.