Hosts en cohosts kunnen ook de deelsessies maken en deelnemers vooraf toewijzen wanneer ze een vergadering plannen. Daarnaast kunnen ze deelnemers ook toestaan deel te nemen aan een sessie.

Deelsessies zijn beschikbaar op sites van WBS40.9 en hoger. Zie Uw versienummer voor Cisco Webex Meetings zoeken om uit te zoeken welke versie van Webex Meetings ugebruikt.

Ontdek wat u kunt doen in deelsessies, afhankelijk van uw rol in eenWebex-vergadering.

1

Klik in het menu Deelsessie op Deelsessies inschakelen om de deelsessiefunctie in teschakelen.

U kunt de deelsessiefunctie ook inschakelen wanneer u een vergaderingplant.

Wanneer de deelsessiefunctie is ingeschakeld, wordt de knop Deelsessies weergegeven in de bedieningselementen van de vergadering.

2

Selecteer in uw vergadering Deelsessies.

Deelsessieknop

 

Slechts één host of cohost kan het dialoogvenster Deelsessietoewijzingen tegelijk openen.

U kunt de deelsessiefunctie ook inschakelen wanneer u een vergaderingplant.

3

Selecteer het aantal deelsessies dat u wilt maken en hoe u uw deelnemers wilt toewijzen:

  • Automatischtoewijzen: Laten we uw deelnemers gelijk opsplitsen in elke deelsessie.
  • Handmatigtoewijzen: U wijst deelnemers toe aan elke deelsessie.
  • Deelnemers een iedere sessie latenkiezen: Deelnemers kunnen deelnemen aan iedere sessie.
Toewijzing deelsessie
4

Klik op Toewijzingenmaken.

De deelsessies worden gemaakt. Deelsessies worden standaard Deelsessie1, Deelsessie 2genoemd, ofte wel. U kunt de deelsessies later hernoemen.

Deelnemers toegewezen automatisch

Als u bij stap 3 Automatisch kiest, worden de deelnemers toegewezen. Als u bij stap 3 Handmatig hebt gekozen, wijst u deelnemers toe aan deelsessies.


 

Als u het aantal deelsessies wilt wijzigen of wilt wijzigen hoe de deelnemers zijn toegewezen, klikt u op Herstellen en herhaalt u stap 3 en 4. De nieuwe deelsessies vervangen alle bestaande sessies.

5

Instellingen deelsessiewijzigen.

6

Wanneer u klaar bent om alle deelsessies te starten, klikt u op Deelsessiesstarten.

Deelsessies starten

De volgende stap

Als de deelsessies niet zo zijn ingesteld dat ze automatisch worden beëindigd na een bepaald aantal minuten, kunt u alle deelsessies beëindigen wanneer u klaar bent met het gebruik ervan.

1

Tik op Meer opties Meer opties > deelsessie.


 

Als de knop Deelsessie niet beschikbaar is, bewerkt iemand anders de deelsessies. Vraag de host of de cohost of hij of zij wijzigingen aan het aanbrengen is.

2

Selecteer het aantal deelsessies dat u wilt maken en hoe u uw deelnemers wilt toewijzen:

  • Automatisch: Laten we uw deelnemers gelijk opsplitsen in elke deelsessie.
  • Handmatig: U wijst deelnemers toe aan elke deelsessie.
Toewijzingen deelsessie
3

Tik op Toewijzingen maken.

Deelsessies worden standaard Deelsessie1, Deelsessie 2genoemd, ofte wel. U kunt de deelsessies later hernoemen.
Deelsessie 1, Deelsessie 2, enzovoort.

Als u bij stap 2 Automatisch kiest, worden de deelnemers toegewezen. Als u in stap 2 Handmatig hebt gekozen, wijst u deelnemers toe aan deelsessies.


 

Als u het aantal deelsessies wilt wijzigen of wilt wijzigen hoe de deelnemers zijn toegewezen, tikt u op Herstellen en herhaalt u Opnieuw instellen stap 2 en 3. De nieuwe deelsessies vervangen alle bestaande sessies.

Opnieuw instellen
4

Instellingen deelsessiewijzigen.

5

Als u klaar bent om alle deelsessies te starten, tikt u op Deelsessiesstarten.

Deelsessie starten

De volgende stap

Als de deelsessies niet zo zijn ingesteld dat ze automatisch worden beëindigd na een bepaald aantal minuten, kunt u alle deelsessies beëindigen wanneer u klaar bent met het gebruik ervan.