Zahájení zakládání zalomných relací na ploše a mobilní aplikaci Webex Meetings

Hostitelé a spoluhostitelé mohou také vytvořit schůzky o přerušení a předběžně přiřadit účastníky při plánování schůzky a také umožnitúčastníkům připojit se k jakékoli relaci.

Breakoutové relace jsou k dispozici na webech WBS40.9 a novějších. Informace o verzi aplikace Webex Meetings, kterou používáte, najdete v části Číslo verze aplikace Cisco Webex Meetings.

Zjistěte, co můžete dělat v breakoutrelacích , v závislosti na vaší roli ve schůzce Webex.

1

V nabídce Breakout klikněte na Enable Breakout Sessions a povolte funkci breakout session.

Funkci breakout session můžete povolit také při plánování schůzky.

Je-li povolena funkce breakout session, zobrazí se v ovládacích prvcích schůzky tlačítko Breakout sessions .

2

Ve schůzce vyberte Breakout Sessions.


 

Dialogové okno Přiřazení relace přerušení může mít současně otevřené pouze jeden hostitel nebo spoluhostovatelé.

Funkci breakout session můžete povolit také při plánování schůzky.

3

Vyberte počet skupinových relací, které chcete vytvořit, a způsob přiřazení účastníků:

  • Přiřaďteautomaticky – Rozdělíme účastníky rovnoměrně do každé z breakout relací.
  • Přiřazeníručně – ke každé relaci přerušení přiřadíte účastníky.
  • Umožňuje účastníkům vybrat libovolnou relaci– účastníci se mohou připojit k libovolné relaci.
4

Klepněte na tlačítko Vytvořit přiřazení.

Jsou vytvořeny breakoutové relace. Ve výchozím nastavení se breakoutové relace jmenují Breakout session 1, Breakout session 2a tak dále. Relace přerušení můžete později přejmenovat.

Pokud v kroku 3 zvolíte Automaticky, budou účastníci přiřazeni. Pokud jste v kroku 3 zvolili Ručně, přiřaďte účastníky k rozděleným relacím.


 

Pokud chcete změnit počet zalomných relací nebo způsob přiřazení účastníků, klikněte na Obnovit a opakujte kroky 3 a 4. Nové zalomné relace nahradí všechny existující relace.

5

Změna nastavení relace přerušení.

6

Až budete připraveni zahájit všechny schůzky, klikněte na Spustit breakout sessions.

Co dělat dál

Pokud nejsou schůzky přerušení nastaveny tak, aby automaticky skončily po zadaném počtu minut, můžete ukončit všechny schůzky přerušení, až je skončíte používat.

1

Klepněte na Další možnosti Další možnosti > breakout session.


 

Pokud tlačítko Breakout Session není k dispozici, někdo jiný upravuje relace přerušení. Zeptejte se hostitele nebo spoluhostovate, jestli dělají změny.

2

Vyberte počet zalomných relací, které chcete vytvořit, a způsob přiřazení účastníků:

  • Automaticky přiřadit– Umožňujeme rozdělit účastníky rovnoměrně do každé z přestávek.
  • Nechte účastníky vybrat libovolné relace –účastníci se mohou připojit k libovolné relaci.
3

Klepněte na Vytvořit přiřazení.

Ve výchozím nastavení se breakoutové relace jmenují Breakout session 1, Breakout session 2a tak dále. Relace přerušení můžete později přejmenovat.

Pokud v kroku 2 zvolíte Automaticky přiřadit, budou přiřazeni účastníci. Pokud jste v kroku 2 zvolili Možnost zvolit účastníky zvolit libovolné relace, přiřaďte účastníky k rozděleným relacím.


 

Pokud chcete změnit počet zařazovaných relací nebo způsob přiřazení účastníků, klepněte na Obnovit aResetovat opakujte kroky 2 a 3. Nová schůzka ve skupinách nahradí všechny stávající.

4

Změna nastavení relace přerušení.

5

Až budete připraveni zahájit všechny breakoutové relace, klepněte na Spustit breakout sessions.

Co dělat dál

Pokud nejsou schůzky přerušení nastaveny tak, aby automaticky skončily po zadaném počtu minut, můžete ukončit všechny schůzky přerušení, až je skončíte používat.

1

Klepněte na Další možnosti Další možnosti > breakout session.


 

Pokud tlačítko Breakout Session není k dispozici, někdo jiný upravuje relace přerušení. Zeptejte se hostitele nebo spoluhostovate, jestli dělají změny.

2

Vyberte počet zalomných relací, které chcete vytvořit, a způsob přiřazení účastníků:

  • Automaticky– Rozdělíme vaše účastníky rovnoměrně do každé z breakoutových relací.
  • Ručně– účastníkům přiřadíte každou relaci přerušení.
3

Klepněte na Vytvořit přiřazení.

Ve výchozím nastavení se breakoutové relace jmenují Breakout session 1, Breakout session 2a tak dále. Relace přerušení můžete později přejmenovat.

Pokud v kroku 2 zvolíte Automaticky, budou účastníci přiřazeni. Pokud jste v kroku 2 zvolili Ručně, přiřaďte účastníky k rozděleným relacím.


 

Pokud chcete změnit počet zařazovaných relací nebo způsob přiřazení účastníků, klepněte na Obnovit aResetovat opakujte kroky 2 a 3. Nová schůzka ve skupinách nahradí všechny stávající.

4

Změna nastavení relace přerušení.

5

Až budete připraveni zahájit všechny breakoutové relace, klepněte na Spustit breakout sessions.

Co dělat dál

Pokud nejsou schůzky přerušení nastaveny tak, aby automaticky skončily po zadaném počtu minut, můžete ukončit všechny schůzky přerušení, až je skončíte používat.