Wanneer u vereist dat uw deelnemers zich registreren voor een vergadering, kunt u voor en tijdens de vergadering het volgende doen:

 • De deelnemerslijst bekijken om vast te stellen of men zich heeft geregistreerd voor de vergadering.

 • De namen, e-mailadressen en andere gegevens van de deelnemers verkrijgen voordat ze aan de vergadering kunnen deelnemen.

 • Individuele registratieverzoeken accepteren of afwijzen.

Als u iemand uitnodigt voor een vergadering die registratie vereist, ontvangt hij of zij een uitnodigingsbericht via e-mail met de volgende informatie:

 • Informatie over de vergadering, inclusief het registratiewachtwoord, als u dat hebt opgegeven.

 • Een koppeling om u voor de vergadering te registreren.

De vereiste registratie voor uw vergadering instellen:

1

Meld u aan bij uw Meetings-account en selecteer Vergaderingen > planning > Geavanceerde opties en >planningsopties tonen.

2

Selecteer onder Registratie de optieDeelnemerregistratie vereisen.


 

Registratie voor vergaderingen kan niet worden gebruikt in terugkerende vergaderingen of als de optie Deelnemen vóór de host is geselecteerd. Zie Een Cisco Webex-vergadering plannen voor meer informatie over dezefuncties.

 • Laat Alle registratieverzoeken automatisch goedkeuren uitgeschakeld om ongeautoriseerde toegang te beveiligen voor een vergadering. De host accepteert of weigert handmatig alle registratieverzoeken. Zie Registratieverzoeken voor vergadering accepteren of afwijzen voor meer informatie.

   

  Als u dit selectievakje uitgeschakeld laat en een deelnemer zich registreert nadat de vergadering al is begonnen, kan hij/zij niet deelnemen aan de vergadering totdat hij of zij een registratiebevestigings-e-mail heeft ontvangen en het wachtwoord voor de vergadering heeft verstrekt. Zie Voor meer informatie Accepteren of afwijzen van vergadering registratieverzoeken.

 • Als u het selectievakje Alle registratieverzoeken automatisch goedkeuren incheckt en een deelnemer zich pas registreert nadat de vergadering is begonnen, kan de deelnemer toch direct aan de vergadering deelnemen zonder een wachtwoord te verstrekken.
3

(Optioneel) Als u het registratieformulier wilt aanpassen om aanvullende informatie over elke deelnemer op te vragen, vult u de stappen in Het registratieformulier voor de vergadering aanpassenin.

4

Klik op Plannen.