Alleen de host of een alternatieve host kan een trainingssessie opnemen. U kunt niet opnemen als de optie voor opname niet beschikbaar is. Als een alternatieve host de sessie opneemt, ontvangt de host nog steeds de opname nadat de training is beëindigd.

Opnamen in de cloud worden opgeslagen in Advanced Recording Format (ARF). Opnames op uw computer worden opgeslagen in Webex Recording Format (WRF).

1

Bureaubladgebruikers: Als u wilt opnemen op uw computer in plaats van in de Cloud, gaat u naar Webex Training: Sessie > Recorderinstellingen > Opnemen op deze computer.

2

Klik op om onmiddellijk op te nemen. U en uw deelnemers zien een rood pictogram onder aan uw venster wanneer de opname bezig is.

3

Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Selecteer Opname onderbreken om de opname te onderbreken en te hervatten, waarbij u een enkele opname houdt.
  • Selecteer om uw huidige opname te beëindigen.
Wanneer de sessie wordt beëindigd, ontvangt u een e-mail met de koppeling voor de opname. Afhankelijk van de bestandsgrootte en de bandbreedte kan het tot 24 uur duren voordat de opname is ontvangen. Om toegang te krijgen tot uw opnamen op uw Webex-site, gaat u naar Webex > Opnamen om uw opgenomen vergaderingen, gebeurtenissen en trainingssessies te bekijken.