1

Selecteer Opnamen aan de linkerkant navigatiebalk.

Op de Mijn opgenomen vergaderingen worden de opnamen weergegeven van alle Webex-vergaderingen , -gebeurtenissen en -trainingssessies die u hebt gehost en opgenomen. U kunt maximaal 900 GB aan opnamen behouden.

Mijn opgenomen vergaderingen.
2

Selecteer Meer naast de naam van de opname en selecteer vervolgens Verwijderen > verwijderen.

Als u meerdere opnamen wilt verwijderen, selecteert u het selectievakje naast meerdere opnamen en selecteert u > verwijderen.

De opnamen worden naar de Prullenbak verplaatst en worden 30 dagen op het tabblad Verwijderd weergegeven, tenzij u ze permanent verwijdert.

3

Als u een opname permanent uit de prullenbak wilt verwijderen, selecteert u Verwijderd > Prullenbak naast de naam van de opname.

Als u meerdere opnamen permanent wilt verwijderen, schakelt u de selectievakjes naast meerdere opnamen in en selecteert u > Verwijderen.

Als u alle opnamen permanent wilt verwijderen, selecteert u Alles verwijderen > Alles verwijderen .

4

Als u een opname van de Prullenbak terug wilt verplaatsen naar uw opnamelijst, selecteert Herstellen u naast de naam van de opname.

Mijn opgenomen vergaderingen, tabblad Verwijderd