Als host kunt u toegang krijgen tot de opname door te gaan naar opnamen op de Webex-site.

Als deelnemer ontvangt u toegang tot een vergaderings opname van de host van de vergadering. Zoek een e-mail van de host met een koppeling om het opnamebestand te openen. U kunt ook zien hoe u contact kunt opnemen met de host van uw vergadering.


Alleen de host of een alternatieve host kan een vergadering opnemen. U kunt niet opnemen als de optie voor opname niet beschikbaar is. Als een alternatieve host de vergadering opneemt, zal de host van de vergadering nog steeds de opname ontvangen en de eigenaar van de opname zijn nadat de vergadering is beëindigd.

Zie een Webex Meeting opnemen voor meer informatie over hoe uw opnamen worden opgeslagen https://help.webex.com/n62735y/.

Uw lokale opnamen vinden

  • Voor Windows: Opnamen die zijn gestart vanuit een vergadering zijn toegankelijk vanuit de documentenmap in mijn computer.

  • Voor Mac: Opnamen die zijn gestart vanuit een vergadering, zijn toegankelijk vanuit de basismap met Finder.


Dit zijn de standaardpaden voor uw lokale opnamen, maar u kunt ook een ander pad selecteren om de opnamen op te slaan.