Als u de standaardinstelling voor een specifieke taal voor de organisatie niet wijzigt, bepaalt de hybride agendaservice welke taal u anders moet gebruiken, afhankelijk van het type agenda-integratie:

Type agenda-integratie

Standaard als er geen specifieke taal is gekozen

Office 365 (met behulp van de Microsoft Graph API via de Cloud-service)

Instelling 'taal': {"locale"} uit de mailboxinstellingen van de gebruiker

Google G Suite-agenda

locale-instelling uit de aganda-instellingen van de gebruiker

Microsoft Exchange of Office 365 (met EWS via de Expressway-gebaseerde agendaconnector)

item.Culture-eigenschap van de uitnodiging voor de vergadering

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar Services.

2

Klik in de kaart voor de hybride agenda op Instellingen bewerken.


 

Als u de hybride agendaservice hebt ingesteld voor meerdere agenda omgevingen, kunt u de standaardtaal instelling gebruiken vanaf meerdere plaatsen in Control hub. Als u deze instelt op één locatie, wordt de instelling op een andere locatie overschreven en wordt de taal van de samenvoeggegevens gewijzigd voor alle vergaderingen die de hybride agendaservice processen.

3

Kies een taal in de standaardtaal vervolgkeuzelijst en klik op Opslaan.

Nadat u de wijziging hebt opgeslagen, gebruikt de hybride agendaservice de taal die u kiest elke keer dat u deelneemt aan een vergadering. De taal van de bestaande deelname gegevens wordt niet gewijzigd.