Veel instellingen en functies zijn standaard ingeschakeld. U kunt deze items echter aanpassen aan uw wensen.

In de volgende tabel wordt beschreven welke functies beschikbaar zijn in Cisco Webex Control Hub.

Tabel 1. Functies en parameters

Parameter

Veldtype of keuzen

Standaard

Beschrijving

DigitalSignageServer

Hiermee kunt u aangepaste inhoud op uw scherm weergeven.

Taal

Vervolgkeuzemenu.

Engels (Verenigde Staten)

Selecteer uw voorkeurstaal.

Onderhoud > Opnieuw opstarten

Niets doen

Opnieuw starten

Niets doen

Hiermee start uw apparaat opnieuw op. Uw instellingen blijven behouden en de logbestanden blijven bewaard.

Tijdzone

Vervolgkeuzemenu.

Automatisch

Configureer uw lokale tijdzone.

Ultrasoonvolume

Schuifbalk

100

Detecteert apparaten in de ruimte die de Cisco Webex-app hebben.


 

U kunt dit veld het beste op de standaardinstelling laten.

Alle functies die op de cloud zijn gebaseerd, worden geconfigureerd en beheerd vanuit Cisco Webex Control Hub. U kunt verschillende functies inschakelen als uw behoeften veranderen.

1

Vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com/ gaat u naar Apparaten.

2

Selecteer uw apparaat in de lijst.

3

Schuif omlaag en selecteer Geavanceerde configuraties.

4

Selecteer de functie en configureer de instellingen.

5

Klik op Toepassen.

6

Klik op Sluiten.

Met digitale aanwijzingen kunt u aangepaste inhoud op uw apparaat weergeven wanneer het inactief is. U kunt bijvoorbeeld reclame weergeven om uw merk te adverteren, maar u kunt ook mededelingen voor bezoekers en interne medewerkers weergeven of algemene informatie.

De modus voor aanwijzingen vindt plaats na ongeveer 2 minuten zonder activiteit of wanneer het apparaat inactief is. Afbeeldingen worden niet weergegeven tijdens vergaderingen, scherm delen of tijdens geplande gebeurtenissen op de kalender.

Houd rekening met de volgende specificaties:

  • De maximale resolutie is 1920 x 1080. Als u een afbeelding uploadt die groter is, past AppSpace het formaat aan.

  • Bestandsindelingen voor foto's die worden ondersteund, zijn .png en .jpeg.

Voordat u begint

U hebt een AppSpace-beheerdersaccount en een HTTPS URL voor uw AppSpace-kanaal nodig.

1

Vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com/ gaat u naar Apparaten.

2

Selecteer uw apparaat in de lijst en open Geavanceerde configuraties.

3

Selecteer DigitalSignageServer.

4

Voer in het veld uw AppSpace-URL in.

5

Klik op Toepassen.