Ga naar meer opties en selecteer spreker, microfoon en camera. Selecteer de luidspreker, microfoonof camera vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens de luidspreker, microfoon of camera waarnaar u wilt schakelen.