Ten artykuł dotyczy witryn wbs40.6.x i starszych wersji.

Przejdź do pozycji Więcej opcji i wybierz pozycję Głośnik, mikrofon i kamera. Wybierz listę rozwijaną Głośnik, Mikrofon lub Kamera, a następnie wybierz głośnik, mikrofon lub kamerę, na którą chcesz się przełączyć.