Denne artikkelen gjelder for WBS40.6.x og tidligere nettsteder.

Gå til Flere alternativer og velg Høyttaler, mikrofon og kamera. Velg rullegardinlisten Høyttaler, Mikrofon eller Kamera, og velg deretter høyttaleren, mikrofonen eller kameraet du vil bytte til.