Ovaj članak se odnosi na WBS40.6.x i ranije lokacije.

Idite na opciju "Više opcija" i izaberite stavku "Zvučnik", mikrofon i fotoaparat. Izaberite padajuću listuzvučnika , mikrofona ili fotoaparata, a zatim izaberite zvučnik, mikrofon ili fotoaparat na koji želite da se prebacite.