1

Klikk Tilbud til høyre for meldingen du vilsitere.

Du kan sitere filer, GIF-er og bilder i meldingen, de vises ikke, men filtypen som ble delt i den opprinnelige meldingen.

 

Blokksitater kan ikke siteres, og du kan bare inkludere ett tilbud om gangen i kladdemeldingen. Hvis du starter en melding med sitert innhold, men ikke sender den med en gang, lagres ikke det siterte innholdet som en del av kladdemeldingen.

Hvis du siterer en melding som har formatert tekst, vises heller ikke formateringen i komposisjonsområdet, men vises når meldingen er sendt.

2

Skriv inn meldingen, og klikk Enter for å svare direkte på kommentaren.

1

Trykk lenge på meldingen du vil sitere, og velg Tilbud fra listen som vises.


 

Du kan ikke sitere blokk sitater (fra Markdown), filer, GIF-er eller bilder. Hvis du starter en melding med sitert innhold, men ikke sender den med en gang, lagres ikke det siterte innholdet som en del av kladdemeldingen.

2

Skriv inn meldingen, og trykk Send for å svare direkte på kommentaren.

1

Trykk og hold meldingen du vil sitere, og tapp deretter Tilbud.


 

Du kan ikke sitere blokk sitater (fra Markdown), filer, GIF-er eller bilder. Hvis du starter en melding med sitert innhold, men ikke sender den med en gang, lagres ikke det siterte innholdet som en del av kladdemeldingen.

2

Skriv inn meldingen, og trykk Send for å svare direkte på kommentaren.

1

Klikk til høyre for meldingen du vil sitere.


 

Du kan ikke sitere blokk sitater (fra Markdown), filer, GIF-er eller bilder. Hvis du starter en melding med sitert innhold, men ikke sender den med en gang, lagres ikke det siterte innholdet som en del av kladdemeldingen.

Hvis du siterer en melding som har formatert tekst, vises heller ikke formateringen i komposisjonsområdet, men vises når meldingen er sendt.

2

Skriv inn meldingen, og klikk Enter for å svare direkte på kommentaren.