Du kan ringe noen fra dine Favoritter, siste brukte eller katalogliste. Eller du kan oppgi et nummer i feltet Søk eller ring.


  • Et katalogsøk returnerer maksimumt 100 oppføringer.

  • Du kan bare ringe en person eller et møterom om gangen fra romenheten eller Webex Board.

  • Du ser bare listen Katalog hvis du ikke har noen favoritt eller nylig ringt kontakt.

Foreta en oppringning fra kontaktlisten din

1

Trykk på Ring på startskjermen for å åpne Ringemenyen.


2

Start å skrive kontaktens navn i Søk eller oppringingsfelt for å forslag fra katalogen. I større organisasjoner, må du oppgi minst tre tegn for å se søkeresultater. Du kan også velge en kontakt fra listen Sist brukte eller Favoritter.


3

Trykk på kontaktnavnet og trykk på Ring .

Redigere en kontakt før du foretar en oppringning

1

Åpne Ringemenyen ved å trykke på Ring på startskjermen.


2

Søk etter en kontakt ved hjelp av navnet og trykk på navnet deres fra forslagslisten. Du kan også velge en kontakt fra listen Sist brukte eller Favoritter. Trykk på Rediger og ring på kontaktkortet. På denne måten kan du redigere nummeret eller videoadressen i søkefeltet.

3

Når du er ferdig med å redigere, berører du Ring for å ringe.

Foreta en oppringning med et nummer eller en videoadresse

1

Trykk på Ring på startskjermen for å åpne Ringemenyen.


2

Hvis du vil ringe noen utenom kontaktlisten din, eller noen med nummer du vet om, kan trykke på feltet Søk eller ring opp og skriv inn nummeret. Du kan også legge inn en videoadresse for å delta i eller starte et planlagt møte.


3

Trykk Anrop.