Hvis du har Cisco Webex-hybridkalendertjeneste og du har brukt @meet eller @webex (eller @spark), eller har inkludert en videoadresse i møteinvitasjonen, vil tjenesten automatisk oppdatere invitasjonen på flere måter for å bli med i møtet. Hvis du oppdaterer møtet senere, vil ikke tjenesten automatisk slette eller overskrive detaljene for deg. Følg disse trinnene for å oppdatere møtet.

1

Gå til arbeidskalenderappen, og rediger møteinvitasjonen.

2

Slett alle eksisterende deltakelsesdetaljer i brødteksten i invitasjonen.

3

Endre møtestedet eller videoadressen. (Du kan for eksempel endre @meet til @webex.)

4

Send den oppdaterte invitasjonen på nytt.