Det er flere måter du kan endre tilgjengelighets statusen din på:

  • Klikk på rulle gardin pilen ved siden av tilgjengelighets statusen din i hovedvinduet og velg en status.

  • Hold markøren over ikonet for Cisco Jabber på oppgave linjen og velg en status.

  • Høyre klikk på ikonet for Cisco Jabber i system status feltet og velg en status.

Du kan også opprette egen definerte status meldinger for å utvide standard alternativene.