Status dostępności użytkownika można zmienić na kilka sposobów:

  • Kliknij strzałkę w dół obok statusu dostępności w głównym oknie i wybierz status.

  • Umieść kursor nad ikoną programu Cisco Jabber na pasku zadań i wybierz status.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę programu Cisco Jabber w zasobniku systemowym Windows i wybierz status.

Możesz także utworzyć niestandardowe komunikaty o stanie, aby rozwinąć opcje domyślne.