Postoji nekoliko načina na koje možete da promenite status raspoloživosti:

  • Kliknite na strelicu padajućeg menija pored statusa raspoloživosti u glavnom prozoru i odaberite status.

  • Zadržite pokazivač iznad ikone Cisco Jabber na traci zadataka i odaberite status.

  • Kliknite desnim tasterom miša na ikonu "Cisco Jabber" na sistemskom ležišta operativnog sistema Windows i odaberite status.

Takođe možete da kreirate prilagođene statusne poruke da biste se proširili na podrazumevane opcije.