Økttype Utdanningsinstruktør for Webex Meetings, Events og Training

Økttypen Utdanningsinstruktør fungerer som en møtemal som er utformet for utdanningsansatte med vertskontoer på nettstedet ditt. Når en vert bruker denne økttypen til å opprette et nytt møte, en hendelse eller en ny opplæringsøkt, brukes økttypefunksjonene og -alternativene automatisk, slik at verten ikke trenger å angi dem hver gang. For utdanningsklargjorte (EDU) Webex-nettsteder er økttypen Utdanningsinstruktør aktivert for vertskontoer som standard.

Funksjoner

Følgende funksjoner er deaktivert i økttypen Utdanningsinstruktør for å sikre at utdanningsansatte trygt kan administrere klassene sine:

  • Opptaksklientside – Møteverter kan ikke ta opp møter på datamaskinen. Hvis verten vil ta opp møtet, kan vedkommende fremdeles ta opp i skyen. På denne måten kan verten administrere opptak fra nettstedet sitt og dele dem på en sikker måte. Det sørger også for at verter ikke ved et uhell feilplasserer eller sletter opptaket.

  • Filoverføring – Deltakerne kan ikke overføre filer til hverandre i et møte. Deling av filer kan gjøre samarbeid enklere, men det kan også føre til avbrudd hvis de delte filene ikke er relatert til den aktuelle oppgaven.

Før du starter

Du må ha de egendefinerte økttypene aktivert for å kunne se Økttyper-alternativene i navigasjonslinjen. Hvis du ikke ser Økttyper-alternativene, kontakter du lederen for kundesuksess (CSM) eller Cisco Technical Assistance Center (TAC).

1

Gå til https://admin.webex.com,Tjenester i kundevisningen i , og velg Nettsteder under Møte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettstedet.

3

Velg Økttyper under Fellesinnstillinger.

4

Klikk på Legg til økttype for <session type="">.

5

Gi økttypen et navn slik at du vet at den gjelder for utdanningsinstruktører, for eksempel Utdanningsinstruktør.

6

Fjern avmerkingen for følgende alternativer:

  • Opptaksklientside

  • Filoverføring

7

Klikk på Legg til.

8

Kontroller at det er merket av for Aktiv- og Standard for nye brukere-kolonnene, slik at alle nye brukere på nettstedet har økttypen automatisk.


 

For alle eksisterende brukere som du vil skal ha økttypen, kan du aktivere den for dem.

Før du starter

Du må ha de egendefinerte økttypene aktivert for å kunne se Økttyper-alternativene i navigasjonslinjen. Hvis du ikke ser Økttyper-alternativene, kontakter du lederen for kundesuksess (CSM) eller Cisco Technical Assistance Center (TAC).

1

Logg på Webex Site Administration, og gå til Konfigurasjon > Fellesinnstillinger for nettsted > Økttyper.

2

Finn den primære økttypen du vil opprette en egendefinert økttype for, i Øktkode-kolonnen.

3

Klikk på Legg til økttype for <session type="">.

4

Gi økttypen et navn slik at du vet at den gjelder for utdanningsinstruktører, for eksempel Utdanningsinstruktør.

5

Fjern avmerkingen for følgende alternativer:

  • Opptaksklientside

  • Filoverføring

6

Klikk på Legg til.

7

Kontroller at det er merket av for Aktiv- og Standard for nye brukere-kolonnene, slik at alle nye brukere på nettstedet har økttypen automatisk.


 

For alle eksisterende brukere som du vil skal ha økttypen, kan du aktivere den for dem.