1

I hub-vinduet velger du status-ikonet.

2

Hold musen over en egen definert status, og du kan slette den ved å velge X.

3

Hvis du vil slette alle egen definerte statuser, velger du Slett egen definerte statuser.