1

W oknie głównym kliknij ikonę stanu.

2

Stan niestandardowy można usunąć, umieszczając na nim kursor i klikając ikonę X.

3

Aby usunąć wszystkie stany niestandardowe, kliknij opcję Usuń niestandardowe statusy.