1

I huvudfönstret väljer du statusikonen.

2

Dra muspekaren över en anpassad status så kan du ta bort den genom att välja X.

3

Välj Ta bort anpassade statusar för att ta bort alla dina anpassade statusar.