1

Gå til og sørg for at bordtelefonen er valgt. Hvis du ser Min datamaskin i stedet for bordtelefonen, velger du den og bytter til bordtelefonen.


 

Hvis du foretrekker å alltid bruke telefonen til å ringe, kan du koble til den og bruke den som standard ringeenhet.

2

Slå et nummer fra appen eller foreta et Webex-anrop , og samtalen går gjennomtelefonen. Plukk opp håndsettet, bruk hodesettet eller snakk over høyttalertelefonen på telefonen. Hvis du deretter er konfigurert med Anrop i Webex (Unified CM eller Webex Calling), kan du fortsette å kontrollere telefonen fra appen for å sette samtaler på vent og slå sammen og overføre dem også. Du vil se alt som skjer på telefonskjermen.


 

Hvis du er i skrivebordstelefonkontrollmodus, kan du bruke det numeriske tastaturet på Webex til å skrive inn DTMF-toner, slik at du kan angi koder for å bli med i møter, velge alternativer for talepost og navigere i IVR-systemer (Interactive Voice Response).