Du kan få hurtigveiledningen på to sider i PDF-format her .

Foreta et anrop fra kontaktliste dinForeta et anrop ved hjelp av et navn, nummer eller en adresseDel innhold i en samtaleBruk enheten din med Webex-appen