Możesz uzyskać 2-stronicowy przewodnik PDF tutaj.

Nawiązać połączenie z listy kontaktówNałącz połączenie przy użyciu nazwy, numeru lub adresuUdostępnianie zawartości w połączeniuUżywanie urządzenia z aplikacją Webex