Możesz uzyskać 2-stronicowy przewodnik PDF tutaj .

Nawiązywanie połączenia z listy kontaktówNawiązywanie połączenia przy użyciu nazwy, numeru lub adresuUdostępnianie zawartości w połączeniuUżywanie urządzenia z aplikacją Webex