iPhone og iPad

1

Trykk på anrops Alternativer under ring i skjerm bildet innstillinger.

2

Velg et alternativ.

Alternativ Beskrivelse
Tale over IP

Foreta alltid VoIP-anrop over mobil data nettverk eller Wi-Fi-nettverk.

Mobilens tale nettverk

Foreta alltid DVO-anrop over mobilens tale nettverk for din enhet.

Når du bruker DVO, vil selskapets anrope anrope deg tilbake til å starte alle anrop.

Autovalg

La Cisco Jabber velge VoIP-eller mobil tale-nettverk basert på nettverks tilkobling.

Når du bruker DVO, vil selskapets anrope anrope deg tilbake til å starte alle anrop.

3

Hvis du velger enten mobil tale nettverk eller Autovalg , må du kontrollere at delen DVO Tilbakeringings nummer er fylt ut med riktig tilbakeringingsnummer (vanligvis mobil telefon nummeret ditt).

Android

1

Trykk på anrops Alternativer under ring i skjerm bildet innstillinger.

2

Velg et alternativ.

Alternativ Beskrivelse
Tale over IP

Foreta alltid VoIP-anrop over mobil data nettverk eller Wi-Fi-nettverk.

Mobilens tale nettverk

Foreta alltid DvO-anrop over mobilens tale nettverk for din enhet.

Når du bruker DvO, vil selskapets anrope anrope deg tilbake til å starte alle anrop.

Autovalg

La Cisco Jabber velge VoIP-eller mobil tale-nettverk basert på nettverks tilkobling.

Når du bruker DvO, vil selskapets anrope anrope deg tilbake til å starte alle anrop.

3

Hvis du velger enten mobil tale nettverk eller Autovalg , må du kontrollere at delen DVO Tilbakeringings nummer er fylt ut med riktig tilbakeringingsnummer (vanligvis mobil telefon nummeret ditt). Hvis ikke, kan du se neste emne.