iPhone i iPad

1

Na ekranie Ustawienia w obszarze Połącz dotknij Opcje połączeń.

2

Wybierz opcję.

Opcja Opis
Voice over IP

Zawsze nawiązuj połączenia VoIP za pośrednictwem sieci danych telefonii komórkowej lub sieci Wi-Fi.

Głosowa sieć komórkowa

Połączenia Dzwoń za pośrednictwem biura będą zawsze nawiązywane z użyciem głosowej sieci komórkowej.

Gdy używasz funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura, korporacyjny system wywołania oddzwania do Ciebie w celu nawiązania wszystkich połączeń.

Automatyczny wybór

Pozwala aplikacji Cisco Jabber wybrać połączenie VoIP lub głosową sieć komórkową w zależności od połączenia sieciowego.

Gdy używasz funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura, korporacyjny system wywołania oddzwania do Ciebie w celu nawiązania wszystkich połączeń.

3

Jeśli wybierzesz opcję Głosowa sieć komórkowa lub Automatyczny wybór, upewnij się, że w sekcji Numer połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura znajduje się poprawny numer połączenia zwdo oddzwonienia otnego (zwykle jest to numer Twojego telefonu komórkowego).

Android

1

Na ekranie Ustawienia w sekcji Połączenie dotknij pozycji Opcje dzwonienia.

2

Wybierz opcję.

Opcja Opis
Voice over IP

Zawsze nawiązuj połączenia VoIP za pośrednictwem sieci danych telefonii komórkowej lub sieci Wi-Fi.

Głosowa sieć komórkowa

Połączenia Dzwoń za pośrednictwem biura będą zawsze nawiązywane z użyciem głosowej sieci komórkowej.

Gdy używasz funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura, korporacyjny system wywołania oddzwania do Ciebie w celu nawiązania wszystkich połączeń.

Automatyczny wybór

Pozwala aplikacji Cisco Jabber wybrać połączenie VoIP lub głosową sieć komórkową w zależności od połączenia sieciowego.

Gdy używasz funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura, korporacyjny system wywołania oddzwania do Ciebie w celu nawiązania wszystkich połączeń.

3

Jeśli wybierzesz opcję Głosowa sieć komórkowa lub Automatyczny wybór, upewnij się, że w sekcji Numer połączenia zwrotnego funkcji Dzwoń za pośrednictwem biura znajduje się poprawny numer połączenia zwrotnego (zwykle jest to numer Twojego telefonu komórkowego). Jeśli nie, zobacz następny temat.