Hvilke e-postservere brukes av Webex?

Hvilke e-postservere brukes av Webex

Hva er adressen til Webex-e-postserveren

Hvilken adresse trenger jeg for å tillate e-post fra Webex?

Hvilken adresse kan jeg legge til i søppelpostfilteret mitt for å motta e-post fra Cisco Webex?

Hvis du vil motta varsler fra Cisco Webex, konfigurerer du søppelpostfilteret slik at det tillater e-post fra følgende adresse:

  • mda.webex.com
  • *.webex.com
Hvis det ikke er mulig å tillate *.webex.com, kan du gjøre et DNS-oppslag på SPF-posten (Policyrammeverk for avsender) og tillate CIDR-adresseområdene der e-postserverne våre ligger.

Merk: CIDR-området kan endres over tid.
 

Var denne artikkelen nyttig?