Koje poslužitelje e-pošte koristi Webex?

Koje poslužitelje e-pošte koristi Webex

Koja je adresa webex poslužitelja pošte

Koja mi je adresa potrebna za dopuštanje e-pošte s Webexa?

Koju adresu mogu dodati u filtar za NEŽELJENU POŠTU za primanje poruka e-pošte s Cisco Webexa?

Da biste primali obavijesti od cisco webexa, konfigurirajte FILTAR ZA NEŽELJENU POŠTU da biste dopustili e-poštu sa sljedeće adrese:

  • mda.webex.com
  • *.webex.com
Ako nije moguće dopustiti *.webex.com, napravite DNS pretraživanje na našem SPF (Sender Policy Framework) zapisu i dopustite raspone CIDR adresa u kojima se nalaze naši poslužitelji pošte.

Bilješka: Raspon CIDR-a može se mijenjati tijekom vremena.
 
Je li taj članak bio koristan?