Jeg får ikke til å angi navn i feltet Alternativ vert når jeg planlegger et møte ved hjelp av Webex-skrivebordsprogram

Du må angi e-postadresser i feltet Til: i Outlook-avtalen før du kan velge en alternativ vert.

Jeg får ikke til å angi navn i feltet Alternativ vert når jeg planlegger et møte ved hjelp av Webex-skrivebordsprogram.

Jeg kan ikke angi en alternativ vert når jeg planlegger et møte ved hjelp av Outlook.

Alternativ vert-knappen er nedtonet når du planlegger et møte ved hjelp av Webex-skrivebordsprogram.


Løsning:

Du må angi e-postadresser i feltet Til: i Outlook-avtalen før du kan velge en alternativ vert.

Slik løser du problemet:

  1. Klikk på OK-knappen i vinduet Webex-innstillinger.
  2. I avtalevinduet i Outlook, angi e-postadressen til den alternative verten i feltet Til:
  3. Klikk på knappen Endre innstillinger.

    Vinduet «Webex-innstillinger» vises.
     
  4. Gå til Ressurser-fanen.
  5. I delen Alternativ vert: merker du av i boksen ved siden av personen du vil gjøre til en alternativ vert.
  6. Klikk påOK-knappen.

Var denne artikkelen nyttig?