Ne mogu da unesem imena u alternativno polje glavnog računarskog sistema prilikom zakazivanja sastanka pomoću Aplikacije za Webex radnu površinu

Morate uneti e-adrese u polje Za: U programu Outlook zakazana obaveza možete da izaberete alternativnog domaćina.

Ne mogu da unesem imena u polje alternativnog glavnog računarskog sistema prilikom zakazivanja sastanka pomoću webex aplikacije za radnu površinu.

Ne mogu da unesem alternativnog domaćina prilikom zakazivanja sastanka pomoću programa Outlook.

Dugme "Alternativni domaćin" je sivo prilikom zakazivanja sastanka pomoću webex aplikacije za radnu površinu.


Rešenje:

Morate uneti e-adrese u polje Za: U programu Outlook zakazana obaveza možete da izaberete alternativnog domaćina.

Da biste rešili problem:

  1. U prozoru Postavke Webexa kliknite na dugme U redu.
  2. U prozoru Zakazana obaveza programa Outlook unesite alternativnu e-adresu domaćina u polje Za: Polje. 
  3. Kliknite na dugme Promeni postavke.

    Pojaviće se prozor "Webex postavke".
     
  4. Idite na karticu "Resursi".
  5. U alternativnom domaćinu: u odeljku, proverite polje pored osobe za koju želite da napravi alternativnog domaćina.
  6. Kliknite na dugme U redu.

Da li je ovaj članak bio koristan?