Plattform- og OS-støtte for spiller for videosentrisk opptak

Plattform- og OS-støtte for spiller for videosentrisk opptak

Kjente problemer med videosentrisk opptak

Plattform- og OS-støtte

Den nye spilleren er en HTML5-teknologispiller som støtter HLS-strømmeprotokollen som brukes av Webex-serveren.
 

 FirefoxChromeEdgeIE 11Safari
Windows 7StøttesStøttesN/AStøttes ikkeN/A
Windows 8.1StøttesStøttesN/A*Støttes med *unntakN/A
Windows 10StøttesStøttesStøttes*Støttes med unntakN/A
Mac OSStøttesStøttesN/AN/AStøttes

*Se unntakene nedenfor:

  • IE11 under Windows 8.1 og Windows 10 har et problem med bufring av HTTP Live Streaming (HLS).Hvis du drar fremdriftslinjen for å spole videoen fremover og bakover flere ganger, kan ikke videoJS svare raskt nok. Og hvis siden må gjengis på nytt i stor skala (skjer oftest når du avslutter fullskjerm eller vinduet endrer størrelse), brytes brukergrensesnittet.Dette problemet oppleves i den gamle spilleren for nettverksbasert opptak (NBR) og i den nye spilleren, det er et problem med nettleserimplementering.
    • I den gamle NBR-spilleren som bruker videoJS5, brytes videoen når du går inn i fullskjerm hvis du drar på fremdriftslinjen flere ganger.
  • For den offisielle demoen for hls.js som bruker videojs7, brytes ikke videoen når du drar fremdriftslinjen flere ganger, men hvis du trykker på Esc for å avslutte fullskjerm, kan ikke videoområdet endre størrelse for å tilpasse seg den nye størrelsen (sjekk https://video-dev.github.io/hls.js/demo/ og spill av denne URL-en: https://d2zihajmogu5jn.cloudfront.net/bipbop-advanced/bipbop_16x9_variant.m3u8).
  • Den nye NBR-spilleren ligner på hls.js. Når du drar fremdriftslinjen flere ganger og endrer vindusstørrelsen, er det fortsatt mulig at det oppstår problemer med brukergrensesnittet.For å redusere muligheten for at du opplever problemer med brukergrensesnittet når størrelsen på IE11 endres eller når du går inn/ut av fullskjermmodus, vil videoavspillingen bli satt på pause. Denne midlertidige løsningen vil redusere muligheten for å oppleve problemer, men den kan ikke løse problemet helt.

Var denne artikkelen nyttig?