Opprette en separatøkt – deltakere


Brukere som blir med i en opplæringsøkt fra Webex Meetings-appen for iOS og Android, kan ikke opprette separatøkter, selv om de er tilordnet til å gjøre det.

1

Velg Tilordning av separatøkt på Separatøkt-panelet i Økt-vinduet. Velg deretter Manuelt, og legg til en separatøkt.

2

Legg til en økt ved å velge knappen Legg til økt eller +.

3

Angi et nytt separatøktnavn, eller bruk standardnavnet som er angitt.

4

Uthev navnet på separatøkten.

5

Uthev navnene på de ikke tilordnede deltakerne du vil legge til i separatøkten, og velg >>-knappen.

6

(Valgfritt) Hvis du vil se flere alternativer, velger du alternativer-ikonet.

7

(Valgfritt) Hvis du vil tillate at deltakerne blir med i separatøkten uten invitasjon, merker du av for La andre bli med i separatøkten uten invitasjon.

8

(Valgfritt) Hvis du vil begrense antall deltakere for separatøkten, merker du av for Begrens antall deltakere som kan bli med i denne økten. Deretter skriver du inn eller velger flere deltakere i boksen.

9

Velg OK.

Separatøkten starter automatisk, og hver invitert person mottar en invitasjon om å bli med. Den inviterte kan velge Ja eller Nei. Separatøkt-vinduet vises for deltakere i separatøkten og viser navnene til presentatøren og deltakerne i separatøkten i Separatøkter-panelet. Den viser også et chattepanel der deltakerne kan chatte med andre deltakere. Navnet ditt vises i Separatøkt-panelet i hovedøktvinduet.

Starte en separatøkt som ble opprettet for deg

Før du starter

Du kan ikke starte en separatøkt hvis du deler programmer, skrivebord, nettleser eller ekstern datamaskin i hovedøkten. Når en separatøkt starter, kan du ikke dele i hovedøkten.

1

Velg Ja i meldingsboksen du mottar når noen andre oppretter en separatøkt for deg.

2

(Valgfritt) Hvis du vil starte separatøkten senere, velger du Nei. Du kan starte separatøkten når som helst ved å velge navnet på økten eller navnet ditt i Separatøkt-panelet, og deretter velge Start.

Bli med i separatøkt


Deltakere som kun har blitt med via telefon, kan ikke tilordnes til separatøkter, fordi lyden ikke overføres fra hovedøkten.

Presentatøren avgjør om en deltaker kan bli med i en separatøkt, enten ved å invitere deltakere, eller ved å la deltakerne bli med uten invitasjon.

I Separatøkt-panelet uthever du navnet på separatøkten du vil bli med i, og velger Bli med.

Forlate og bli med i en separatøkt på nytt

Hvis du er deltaker i en separatøkt i stedet for presentatøren, kan du forlate en økt og gå tilbake til den senere.

 • Velg Forlat separatøkt i Separatøkt-panelet.

 • Velg Bli med i separatøkt i Separatøkt-menyen.

Bruke en lydkonferanse i separatøkter

Du kan kommunisere med deltakere i en separatøkt ved hjelp av en datamaskin eller telefon. Alle alternativene for lydkonferanser som verten konfigurerer i hovedøkten, gjelder for separatøkten. Lydkonferansekontrollene fungerer som i hovedøkten.


 • Når en deltaker som allerede har blitt med i hovedøkten for lydkonferanser, blir med i en separatøkt, flyttes de automatisk fra lydkonferansen for hovedøkten til lydkonferansen for separatøkten. Deltakerne kan ikke bli med i en lydkonferanse i hovedøkten når de er koblet til en lydkonferanse i en separatøkt.

 • Hvis lydkonferanser ikke er tilgjengelige eller ikke er startet for hovedøkten før separatøkten startes, deaktiveres også lydkonferanser for separatøkter.

 • Når en deltaker som er i lydkonferansen for en separatøkt, forlater en separatøkt, kobles de automatisk fra lydkonferansen for separatøkten. Deltakeren går tilbake til hovedøkten og kan bli med i hovedlydkonferansen ved å velge Bli med i lydkonferanse på Lyd-menyen.

Administrere hvem som kan bli med i separatøkten


Hvis du velger planleggingsalternativet for å støtte over 500 deltakere for denne økten, er antall deltakere som kan bli med i en separatøkt, fortsatt begrenset til 100.

1

Velg Tilordning av separatøkt på Separatøkt-panelet i Økt-vinduet. Velg Manuelt, og legg til en separatøkt.

2

Legg til en økt ved å velge knappen Legg til økt eller +.

3

Angi et nytt separatøktnavn, eller bruk standardnavnet som er angitt.

4

Uthev navnet på separatøkten.

5

Uthev navnene på de ikke tilordnede deltakerne du vil legge til i separatøkten, og velg >>-knappen.

6

(Valgfritt) Hvis du vil se flere alternativer, velger du alternativer-ikonet.

7

(Valgfritt) Hvis du vil tillate at deltakerne blir med i separatøkten uten invitasjon, merker du av for La andre bli med i separatøkten uten invitasjon.

8

(Valgfritt) Hvis du vil begrense antall deltakere for separatøkten, merker du av for Begrens antall deltakere som kan bli med i denne økten. Deretter skriver du inn eller velger flere deltakere i boksen.

9

Velg OK.


 

Hvis du angav at flere deltakere kan bli med i økten da du starter økten, kan kun dette antallet deltakere bli med i økten, selv om kommandoen La flere deltakere bli med i denne økten uten invitasjon er valgt.

Overføre presentatørrollen til en annen deltaker

1

Velg navnet på deltakeren du vil overføre presentatørrollen til, i deltakerlisten på Separatøkt-panelet.

2

Velg Gjør om til presentatør i Separatøkt-panelet.

Presentatørindikatoren vises ved siden av deltakerens navn.


 

Du kan ikke overføre presentatørrollen når du deler et program, skrivebordet eller en nettleser.

Presentere informasjon i en separatøkt

Presentasjon og deling av informasjon i en separatøkt fungerer på samme måte som å presentere informasjon i hovedøkten. Den eneste forskjellen er at du velger hvilket innhold eller hvilken programvare du vil dele, fra Del-menyen i Separatøkt-vinduet.

I en separatøkt kan du velge å dele

 • Dokumenter eller presentasjoner

 • En tavle i Separatøkt-vinduet

 • En nettleser

 • Skrivebordet

 • Et program

 • UCF-multimedier

Gi fjernkontroll til en deltaker i en separatøkt


En deltaker som har fjernkontroll av skrivebordet, kan kjøre alle programmer og få tilgang til filer på datamaskinen som du ikke har beskyttet med et passord.

1

Når du har delt, må du velge Tilordne kontroll i Økt-kontrollpanelet.

2

Pek på Overfør kontroll over tastatur og mus for det du deler på menyen som vises, og velg deretter deltakeren du vil gi fjernkontroll til.

Når deltakeren tar kontroll, er ikke musepekeren lenger aktiv.


 
 • Du kan når som helst gjenoppta kontrollen over et delt program ved å klikke på musen.

 • Hvis en deltaker ber om fjernkontroll, vises en forespørselsmelding ved siden av musepekeren.

Avslutte separatøkten

Gjør én av følgende:

 • Velg Avslutt separatøkt på Hurtigstart-siden.

 • Lukk vinduet Administrator for separatøkter ved å velge Lukk-knappen øverst til høyre i vinduet.

 • Velg Avslutt separatøktFil-menyen i Separatøkt-vinduet.

 • Velg Avslutt separatøkt på Separatøkt-panelet i Økt-vinduet.

Starte en separatøkt på nytt

Når en separatøkt er avsluttet, forblir den i Separatøkt-panelet og kan når som helst startes på nytt av presentatøren.

Før du starter

Du kan ikke starte en separatøkt på nytt hvis du deler programmer, skrivebord, nettleser eller en ekstern datamaskin i hovedøkten. Når en separatøkt starter, kan du ikke dele i hovedøkten.

1

Uthev separatøkten du vil starte på nytt i Separatøkt-panelet.

2

Velg pil ned på Start-knappen.

3

Velg om du vil starte denne separatøkten på nytt med de samme deltakertilordningene som før, eller om nye tildelinger skal utføres automatisk.

Dele innhold fra separatøkten i hovedøkten

Hvis presentatøren eller verten for opplæringsøkten sender deg en forespørsel om å dele innhold fra separatøkten, vises dialogboksen Del innhold i separatøkt. Innholdet du delte i separatøkten, vises i en liste.

1

Velg innholdet du vil dele i opplæringsøkten. Hold nede Shift-tasten for å velge mer enn ett valg.

2

Velg OK.

Training Manager åpner først det delte innholdet, og viser det deretter i innholdsvisningen. Deltakere kan deretter vise det delte innholdet i innholdsvisningene sine.

Du kan dele innholdet i hovedøkten på samme måte som i separatøkten.