For å delta i et Google Meet-møte direkte med OBTP, må du aktivere hybridkalenderen . OBTP for Google Meet-møter støttes når du bruker Hybrid Google eller Hybrid O365 som kalenderintegrasjon – ikke når du bruker lokal Exchange. Vær oppmerksom på at OBTP for Google Meet ikke vises i Webex appen.

Forsikre deg om at nettmotoren også er på - Hvis ikke, følg trinnene beskrevet her for å slå den på.

Planlegg en ressurs i Google Kalender (OBTP)

For å opprette et planlagt møte og bestille en enhet som en ressurs, åpne Google Kalender og legg til en enhet som ressurs (rom). Se Google-dokumentasjonen for mer informasjon.

Planlegg en enhet i personlig modus i Google Kalender (OBTP)

Møter kan også planlegges for brukere som har personlige enheter. Åpne Google Kalender og legg til brukeren under Legg til gjester . Kalendertjenesten må være aktivert på enheten, enten det er Microsoft Exchange eller Google Kalender. Se Google-dokumentasjonen for mer informasjon.


Hvis enheten er koblet til Webex Edge for enheter, trenger du CE9.14.3-programvareversjonen.

1

Fra kundevisningen i https://admin.webex.com, går du til siden Enheter.

2

Velg Innstillinger øverst til høyre, og naviger til Møteleverandører. Slå på Aktiver Google Meet .

3

Du kan legge til et token for å aktivere Googles interoperabilitetstjeneste. Dette gjør det mulig for brukere å bli med i møtet uten å vente på å bli tatt opp som gjest. Generer tokenet påhttps://admin.google.com ved å følge Google-dokumentasjonen , og klikk på Send inn . Vær oppmerksom på at du må ha en betalt versjon av Google Workspace for å få dette tokenet.