U moet de hybride agenda inschakelen om rechtstreeks met OBTP aan een Google Meet-vergadering deel te nemen . OBTP voor Google Meet-vergaderingen wordt ondersteund wanneer u Hybride Google of Hybride O365 gebruikt als agenda-integratie, niet wanneer u exchange gebruikt. OBTP voor Google Meet wordt niet weergegeven op de Webex-app.

Controleer of ook de webengine is ingeschakeld. Als dat niet zo is, voert u de stappen uit die hier worden beschreven om deze in te schakelen.

Een resource plannen in Google Agenda (OBTP)

Als u een geplande vergadering wilt maken en een apparaat als resource wilt boeken, opent u de Google Agenda en voegt u een apparaat toe als resource (ruimtes). Raadpleeg de Google-documentatie voor meer informatie.

Een apparaat plannen in de persoonlijke modus in Google Agenda (OBTP)

Vergaderingen kunnen ook worden gepland voor gebruikers die persoonlijke apparaten hebben. Open de Google Agenda en voeg de gebruiker toe onder Gasten toevoegen. De agendaservice moet zijn ingeschakeld op het apparaat, ongeacht of dit Microsoft Exchange of Google Agenda is. Raadpleeg de Google-documentatie voor meer informatie.


Als uw apparaat is gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten, hebt u de CE9.14.3-softwareversie nodig.

1

In de klantweergave in https://admin.webex.com, gaat u naar de pagina Apparaten.

2

Selecteer Instellingen in de rechterbovenhoek en ga naar Providers van vergadering. Schakel Google Meet in.

3

U kunt een token toevoegen om de interoperabiliteitsservice van Google in te schakelen. Gebruikers kunnen dan aan de vergadering deelnemen zonder dat ze wachten om als gast opgenomen te worden. Genereer het token ophttps://admin.google.com door de Google-documentatie te volgen en op Indienen te klikken . Houd er rekening mee dat u een betaalde versie van Google Workspace nodig hebt om dit token te krijgen.