För att gå med i ett Google Meet-möte direkt med OBTP måste du aktivera hybridkalendern . OBTP för Google Meet-möten stöds när du använder Hybrid Google eller Hybrid O365 som kalenderintegration – inte när du använder on-prem Exchange. Observera att OBTP för Google Meet inte visas i Webex-appen.

Se till att webbmotorn också är på, följ annars stegen härför att aktivera den.

Schemalägga en resurs i Google Kalender (OBTP)

Om du vill skapa ett schemalagt möte och boka en enhet som en resurs öppnar du Google Kalender och lägger till en enhet som resurs (rum). Mer information finns i dokumentationen från Google .

Schemalägga en enhet i personligt läge i Google Kalender (OBTP)

Möten kan också schemaläggas för användare som har personliga enheter. Öppna Google Kalender och lägg till användaren under Lägg till gäster . Kalendertjänsten måste vara aktiverad på enheten, oavsett om det är Microsoft Exchange eller Google Kalender. Mer information finns i dokumentationen från Google .


Om din enhet är länkad till Webex Edge för enheter behöver du programvaruversionen CE9.14.3.

1

Från kundvyn i https://admin.webex.com går du till sidan Enheter.

2

Välj Inställningar i det övre högra hörnet och navigera till Mötesleverantörer. Aktivera Aktivera Google Meet .

3

Du kan lägga till en token för att aktivera Googles interoperabilitetstjänst. Detta gör det möjligt för användare att ansluta till mötet utan att vänta på att bli antagna som gäst. Generera token onhttps://admin.google.com genom att följa Googles dokumentation och klicka på Skicka . Observera att du behöver en betalversion av Google Workspace för att få denna token.