Nuance-konfigurasjonen bruker Nuance-kontakten til å starte Nuance-tjenesten i samtale profilene dine eller kunnskaps baser.


Denne koblingen er bare tilgjengelig for Unified CCE, pakket CCE, HCS-CC og Webex CCE kundene som en hybrid funksjon.

Før du begynner

Kontroller at Nuance-kontakten er konfigurert. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se artikkelen Nuance-kontakten.

1

Logg deg på kundeorganisasjonen med URL- https://admin.webex.com og naviger til Services(tjenester) > Contact Center(kontaktsenter) > Funksjoner.

2

Klikk på ny > Contact Center AI-konfigurasjon.

3

I feltet konfigurasjons navn angir du konfigurasjons navnet.

4

I feltet Beskrivelse angir du en kort beskrivelse av konfigurasjonen.

5

For kontakt senter kunstig Connector velger du integrerings kobling og fra rulle gardin listen velger du Nuance-kontakt.

Bare aktive koblinger er tilgjengelige for valg i rulle gardin listen.

6

I feltet URN for Nuance angir du det helhetlige ressurs navnet for Nuance-konfigurasjonen.

7

Velg ett eller begge av følgende alternativer for å angi konfigurasjonen som standard for kontakt senter-AI-funksjonene:

  • Virtuell agent: Angi denne konfigurasjonen som en standard i løsningen for alle samtaler som bruker virtuelle agent tjenester som for eksempel ASR, TTS og NLU.

  • Agent svar: Angi denne som standard konfigurasjon i løsningen for alle anrop som bruker agent besvarte tjenester.

Dette trinnet gjelder ikke hvis du konfigurerer Agent besvaringer eller funksjonen for å ringe transkripsjon i Unified CC Enterprise, pakket CCE eller HCS for CC 12,5.

8

Klikk på Lagre

Hva du skal gjøre nå

Du kan knytte konfigurasjonen til alle anrops typer eller en bestemt anrops type i Unified CC Enterprise, pakket CCE, HCS-CC og Cisco Webex Unified Contact Center Enterprise. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Administrasjonsveiledningen for Unified CCE.