Jabber gruppe meldinger – denne artikkelen beskriver funksjoner som bare gjelder for Jabber team Messaging.

1

Klikk på meny > fil > ny > egen definert kontakt.

2

Skriv inn et visnings navn for kontakten din. Alt annet er valg fritt. Du kan legge til et profil bilde, en e-postadresse, telefon numre eller en adresse.

3

Når du er ferdig, klikker du på Opprett. Finn kontakten din i fanen kontakter, eller Søk etter navnet i søke feltet.

4

Hvis du vil fjerne kontakten eller redigere informasjonen du skrev inn, høyre klikker du på kontakten i fanen kontakter og velger Fjern eller Rediger profil på hurtig menyen.

1

Klikk på fil > ny > ny egen definert kontakt.

2

Skriv inn et visnings navn for kontakten din. Alt annet er valg fritt. Du kan legge til et profil bilde, en e-postadresse, telefon numre eller en adresse.

3

Når du er ferdig, klikker du på Opprett. Finn kontakten din i fanen kontakter, eller Søk etter navnet i søke feltet.

4

Hvis du vil fjerne kontakten eller redigere informasjonen du skrev inn, høyre klikker du på kontakten i fanen kontakter og velger Fjern eller Rediger profil på hurtig menyen.