Jabber-teammeddelanden – i den här artikeln beskrivs funktioner som bara gäller för Jabber team meddelanden.

1

Klicka på Meny > Arkiv > Ny > Anpassad kontakt.

2

Ange ett visningsnamn för kontakten. Allt annat är valfritt. Du kan lägga till en profilbild, en e-postadress, telefonnummer eller en adress.

3

När du är klar klickar du på Skapa. Sök efter kontakten på fliken Kontakter eller sök efter deras namn i sökfältet.

4

Om du vill ta bort din kontakt eller redigera informationen som du har angett högerklickar du på kontakten på fliken Kontakter och väljer Ta bort eller Redigera profil eller redigera profil i snabbmenyn.

1

Klicka på Arkiv > Ny > Anpassad kontakt.

2

Ange ett visningsnamn för kontakten. Allt annat är valfritt. Du kan lägga till en profilbild, en e-postadress, telefonnummer eller en adress.

3

När du är klar klickar du på Skapa. Sök efter kontakten på fliken Kontakter eller sök efter deras namn i sökfältet.

4

Om du vill ta bort din kontakt eller redigera informationen som du har angett högerklickar du på kontakten på fliken Kontakter och väljer Ta bort eller Redigera profil eller redigera profil i snabbmenyn.