Jabber Team Messaging — w tym artykule opisano funkcje mające zastosowanie tylko do Jabber Team Messaging.

1

Kliknij polecenie Menu > Plik > Nowy > Kontakt niestandardowy.

2

Wprowadź nazwę wyświetlaną kontaktu. Pozostałe elementy są opcjonalne. Można dodać zdjęcie profilowe, adres e-mail, numery telefonów lub adres.

3

Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz. Znajdź kontakt na karcie Kontakty lub wyszukaj według nazwy na pasku wyszukiwania.

4

Aby usunąć kontakt lub edytować wprowadzone informacje, kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt na karcie Kontakty i wybierz Usuń lub Edytuj profil z menu kontekstowego.

1

Kliknij opcję Plik > Nowy > Nowy niestandardowy kontakt.

2

Wprowadź nazwę wyświetlaną kontaktu. Pozostałe elementy są opcjonalne. Można dodać zdjęcie profilowe, adres e-mail, numery telefonów lub adres.

3

Po zakończeniu kliknij przycisk Utwórz. Znajdź kontakt na karcie Kontakty lub wyszukaj według nazwy na pasku wyszukiwania.

4

Aby usunąć kontakt lub edytować wprowadzone informacje, kliknij prawym przyciskiem myszy kontakt na karcie Kontakty i wybierz Usuń lub Edytuj profil z menu kontekstowego.