Jabber Team Messaging – Ovaj članak opisuje funkcije koje se primenjuju samo na Jabber Team Messaging.

1

Izaberite stavku > Datoteka > za > prilagođeni kontakt.

2

Unesite ime za prikaz kontakta. Sve ostalo je opcionalno. Možete da dodate sliku profila, e-adresu, brojeve telefona ili adresu.

3

Kada završite, kliknite na dugme Kreiraj. Pronađite kontakt na kartici "Kontakti" ili pretražite po imenu na traci za pretragu.

4

Da biste uklonili kontakt ili uredili informacije koje ste uneli, kliknite desnim tasterom miša na kontakt na kartici "Kontakti" i u kontekstualnom meniju izaberite stavku "Ukloni" ili "Uredi".

1

Izaberite stavku > Novi > novi prilagođeni kontakt.

2

Unesite ime za prikaz kontakta. Sve ostalo je opcionalno. Možete da dodate sliku profila, e-adresu, brojeve telefona ili adresu.

3

Kada završite, kliknite na dugme Kreiraj. Pronađite kontakt na kartici "Kontakti" ili pretražite po imenu na traci za pretragu.

4

Da biste uklonili kontakt ili uredili informacije koje ste uneli, kliknite desnim tasterom miša na kontakt na kartici "Kontakti" i u kontekstualnom meniju izaberite stavku "Ukloni" ili "Uredi".