Legge til den delte tidtakeren

Webex-brukere kan legge til Delt tidtaker-appen via Webex App Hub.


Innebygde apper må være aktivert av systemansvarlig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese mer om Innebygde apper i Webex.

Bruke den delte tidtakeren

Møtevert/appinitiator

Appinitiatoren er brukeren som starter tidtakeren i møtet eller webinaret. Selv om bare en vert kan låse/ låse opp appen for andre deltakere, har verter og appinitiatorer de samme funksjonene for å administrere tidtakeren. Funksjoner for verts-/appinitiator:

 • Still inn tidtakeren for en forhåndsdefinert eller egendefinert tidsperiode

 • Starte, stanse midlertidig og starte tidtakeren på nytt

 • Tilbakestill tidtakeren til forrige varighet eller til 00:00

 • Vis handlingsfeeden

 • Dempe/oppheve demping av lydsignalet

 • Slå på Åpne sammen , eller lukk økten

Deltakere

Som standard lar alternativet Åpne sammen deltakerne vise og samhandle med tidtakeren. Verten kan imidlertid begrense tilgangen til kontrollene. Deltakeres muligheter:

 • Vis tidtakeren

 • Vis handlingsfeeden

 • Kontroller ulåst (standard):

  • Still inn tidtakeren for en forhåndsdefinert eller egendefinert tidsperiode

  • Starte, stanse midlertidig og starte tidtakeren på nytt

  • Tilbakestill tidtakeren til forrige varighet eller til 00:00

 • Kontroller låst av vert:

  • Dempe/oppheve demping av lydsignalet