Lägg till den delade timern

Webex-användare kan lägga till den delade timer-appen via Webex App Hub.


Inbäddade appar måste aktiveras av administratören. Mer information finns i Inbäddade appar i Webex.

Använda den delade timern

Mötesvärd/appinitiator

Appinitiator är den användare som startar timern i mötet eller webbsinar. Trots att endast en värd kan låsa/låsa upp appen för andra mötesdeltagare, har värdar och appdeltagare samma möjligheter att hantera timern. Värd-/appinitiatorfunktioner:

 • Ställ in timern för en fördefinierad eller anpassad tidsfördr?ning

 • Starta, pausa och starta om timern

 • Återställ timern till föregående varaktighet eller till 00:00

 • Visa åtgärdsflödet

 • Stäng av/slå på ljudet för deras ljud

 • Aktivera Öppna tillsammans eller stäng sessionen

Deltagare

Alternativet Öppna tillsammans låter mötesdeltagare visa och interagera med timern som standard. Men värden kan begränsa åtkomsten till kontrollerna. Mötesdeltagarnas funktioner:

 • Visa timern

 • Visa åtgärdsflödet

 • Kontroller olåsta (standard):

  • Ställ in timern för en fördefinierad eller anpassad tidsfördr?ning

  • Starta, pausa och starta om timern

  • Återställ timern till föregående varaktighet eller till 00:00

 • Kontroller låsta av värd:

  • Stäng av/slå på ljudet för deras ljud