Hvis administratoren legger til eksterne kontakter, vises disse kontaktene i søkeresultatene.

1

Klikk på Søk, møt og ring i appoverskriften, og skriv inn en bestemt tekst, en annen Webex-bruker, en e-postadresse eller videoadresse for en person eller en romenhet, eller navnet på området du ser etter.


 

Du kan til og med ringe derfra. Når du har skrevet inn et navn, en e-postadresse eller en videoadresse, trykker du på ENTER for å ringe.

Klikk på for enkelt å sortere gjennom resultatene via listene Meldinger, Filer, Personer og Områder som samsvarer med teksten. Hvis du vil ha hjelp til å finne et område, kan du se tidsstempelet for den siste meldingen på dette området.

2

Begrens søket ytterligere ved å klikke på Begrens, og velg deretter blant følgende:

  • I:– Skriv inn navnet på området, og velg et område fra listen.

  • Fra:– Skriv inn personens navn og velg personen fra listen.

  • Med:– Skriv inn personens navn og velg personen fra listen. Resultatene inkluderer områder du er i sammen med denne personen. Resultatene er sortert etter antall personer i området, og starter med det minste. Når du har flere områder med samme antall personer, sorteres disse områdene deretter etter områdene med den nyeste meldingen.


 

Du kan skrive I:, Fra:, eller Med: direkte i søkeområdet, og deretter velge fra listen for å begrense søket.

Du kan bruke I: og Fra: filtrene sammen. Du kan kun bruke Med: filteret på egen hånd.


 
3

Klikk på Avbryt for å avslutte søket.

Trykk på Søk og skriv inn teksten du søker etter.

Du kan sortere gjennom resultatene ved hjelp av listene Personer, Områder, Meldinger, Filer eller Enheter som samsvarer med teksten.


 

Du kan ringe direkte i resultatlisten. Hvis du vil ringe en person eller en romenhet, trykker du på Ring.

Trykk på Søk og skriv inn teksten du søker etter.

Du kan sortere gjennom resultatene ved hjelp av listene Personer, Områder, Meldinger, Filer eller Enheter som samsvarer med teksten.


 

Du kan ringe direkte i resultatlisten. Hvis du vil ringe en person eller enhet, trykker du på Ring, eller Møt for å starte et hurtigmøte i et område.

1

Klikk på Søk i appoverskriften.

2

Skriv inn teksten du søker etter.

Velg blant Personer, Områder, Meldinger eller Filer for å enkelt sortere resultatene.

3

Klikk på Avbryt for å avslutte søket.