Om din administratör lägger till externa kontakter visas dessa kontakter i sökresultaten.

1

I appens sidhuvud klickar du på Sök,träffas och ring och anger specifik text, en annan Webex-användare, en e-postadress eller videoadress till en person eller en rumsenhet och även namnet på utrymmet som du letar efter.


 

Du kan till och med ringa ett samtal därifrån. När du har matat in ett namn, en e-postadress eller en videoadress trycker du bara på Retur för att ringa samtalet.

Klicka för att enkelt sortera mellan resultaten med hjälp av listor över Meddelanden, Filer, Personer och Utrymmen som matchar din text. För att hjälpa dig att hitta ett utrymme kan du se tidsstämpeln för det sista meddelandet i utrymmet.

2

Begränsa din sökning ytterligare genom att klicka på Förfina och sedan välja bland följande alternativ:

  • I:– Ange namnet på utrymmet och välj ett utrymme i listan.

  • Från:– Ange personens namn och välj personen i listan.

  • Med:– Ange personens namn och välj personen i listan. Resultaten inkluderar utrymmen som du är i med den här personen. Resultaten sorteras efter antalet personer i utrymmet, börjar med de minsta. För flera utrymmen med samma antal personer sorteras dessa utrymmen sedan efter de utrymmen som har det senaste meddelandet.


 

Du kan skriva i:, From:, eller Med: direkt i sökfältet och välj sedan i listan för att begränsa din sökning.

Du kan använda i: och Från: filter tillsammans. Du kan endast använda med : på egen hand.


 
3

Klicka på Avbryt om du vill avsluta sökningen.

Knacka Sök och ange texten du söker efter.

Du kan sortera igenom resultaten med hjälp av listor över personer, utrymmen, meddelanden, filer eller enheter som matchar din text.


 

Du kan ringa ett samtal direkt i resultatlistan. För att ringa en person eller en rumsenhet knackar du på Ring.

Knacka Sök och ange texten du söker efter.

Du kan sortera igenom resultaten med hjälp av listor över personer, utrymmen, meddelanden, filer eller enheter som matchar din text.


 

Du kan ringa ett samtal direkt i resultatlistan. För att ringa en person eller en enhet knackar du på Ringeller för att starta ett direktmöte i ett utrymme genom att trycka på Träffas.

1

Klicka på Sök i appens sidhuvud.

2

Ange texten du letar efter.

Välj bland personer, utrymmen, meddelanden eller filerför att enkelt sortera mellan resultaten.

3

Klicka på Avbryt om du vill avsluta sökningen.