Ako administrator dodaje spoljne kontakte, ovi kontakti se pojavljuju u rezultatima pretrage.

1

U zaglavlju aplikacije kliknite na dugme Pretraži, upoznajte i pozovitei unesite određeni tekst, drugog korisnika Webexa, e-adresu ili video adresu osobe ili sobnog uređaja, pa čak i ime prostora koji tražite.


 

Odatle možeš čak i da obaviš poziv. Kada unesete ime, e-adresu ili video adresu, samo pritisnite taster Enter da biste pozvali.

Kliknite da biste lako sortirali rezultate koristeći liste poruka, datoteka, osoba i razmaka koje se podudaraju sa tekstom. Da biste pronašli razmak, možete da vidite vremensku štipaću za poslednju poruku u tom prostoru.

2

Suzite pretragu dalje tako što ćete kliknuti na dugme "Pročisti", a zatim izabrati nešto od sledećeg:

  • U:– Unesite ime razmaka i odaberite razmak sa liste.

  • From:– Unesite ime osobe i izaberite osobu sa liste.

  • Unesiteime osobe i izaberite osobu sa liste. Rezultati uključuju razmake u kojima se naрete sa ovom osobom. Rezultati se naruče po broju ljudi u prostoru, počevši od najmanjeg. Za više razmaka sa istim brojem osoba, ovi prostori se zatim poručjuju razmakom sa najnovijom porukom.


 

Možete da ukucate In:, From:, ili Sa: direktno u oblasti pretrage, a zatim izaberite sa liste da biste suzili pretragu.

Možete koristiti in : i Od: zajedno filtriraju. Možete da koristite samo "Sa ": filter na svoju ruku.


 
3

Kliknite na dugme " Otkaži" da biste izašli iz pretrage.

Dodirnite Pretraži i unesite tekst koji tražite.

Rezultate možete da sortirate pomoću lista "Osobe", "Razmaci", "Poruke", "Datoteke" ili "Uređaji" koje se podudaraju sa tekstom.


 

Poziv možete uputiti direktno na listi rezultata. Da biste pozvali osobu ili uređaj u sobi, dodirnite Pozovite.

Dodirnite Pretraži i unesite tekst koji tražite.

Rezultate možete da sortirate pomoću lista "Osobe", "Razmaci", "Poruke", "Datoteke" ili "Uređaji" koje se podudaraju sa tekstom.


 

Poziv možete uputiti direktno na listi rezultata. Da biste pozvali osobu ili uređaj, dodirnite Poziv ili započnite trenutni sastanak u razmaku dodirnite Meet.

1

Kliknite na dugme Pretraži u zaglavlju aplikacije.

2

Unesite tekst koji tražite.

Izaberite neku od osoba, razmaka, poruka ili datotekada biste lako sortirali rezultate.

3

Kliknite na dugme " Otkaži" da biste izašli iz pretrage.