Når du skriver en melding, velger du for å åpne GIPHY-biblioteket (som vi har begrenset til bilder klassifisert som PG) og skriver inn et nøkkelord eller uttrykk for å søke etter en GIF-fil. Velg deretter den animerte GIF-filen for å legge den til i meldingen, og send meldingen.


 

Når du sender en GIF-fil, spilles den av automatisk, men den stopper løkken etter noen sekunder. Folk i rommet kan spille gif på nytt hvis de vil.

Du kan alltid slette GIF etter at alle har sett den for å redusere distraksjoner i rommet.

Når du skriver en melding, velger du for å åpne GIPHY-biblioteket (som vi har begrenset til bilder klassifisert som PG) og skriver inn et nøkkelord eller uttrykkssøk etter en GIF eller bruker en av de ofte brukte GIF-ene. Trykk deretter på den animerte GIF-filen for å legge den til i meldingen, og send meldingen.

Du kan alltid slette GIF etter at alle har sett den for å redusere distraksjoner i rommet.

Når du skriver en melding, velger du for å åpne GIPHY-biblioteket (som vi har begrenset til bilder klassifisert som PG) og skriver inn nøkkelordet eller uttrykket. Klikk deretter på den animerte GIF-en for å legge den til i meldingen din, og send meldingen din.

Du kan søke etter en GIF eller bruke en av de ofte brukte GIF-ene.


 

Du kan alltid slette GIF etter at alle har sett den for å redusere distraksjoner i rommet.