Kameraet ditt får strøm fra datamaskinen via USB-kabelen. Den leveres med en USB-A- og en USB-C-kabel. Bruk kabelen som passer til USB-porten på datamaskinen.

Du kan montere kameraet på datamaskinen, på en skjerm, på et bordstativ eller på et stativ, og delta i en videosamtale eller et møte.

1

Åpne kameraklippet.

bildet av lukking av kameraklippet
2

Juster kameraet.

bildet av å åpne kameraklippet
  1. Plasser kameraet på den øvre kanten av dataskjermen og lukk klipsen til kameraet står stødig. Se den nederste pilen i forrige figur.

  2. Løft bakenden av kameraet for å justere vinkelen. Se den øverste pilen i forrige figur.

3

Koble kameraet til datamaskinen med en av de medfølgende USB-kablene.

Figur 1. Tilkobling for kameraet montert på en datamaskin
grafikken for å koble kameraet til en datamaskin
Figur 2. Tilkobling for kameraet montert på en skjerm
grafikken for å koble kameraet til en bærbar PC og en skjerm

Du kan også montere kameraet på et stativ, etter behov. Hvis du har et separat stativ, se bruksanvisningen for informasjon om hvordan du monterer kameraet på stativet.

Figur 3. Monter kameraet på et stativ